Nácvik norování

Pod záštitou OMS Příbram, pořádá naše středisko každoročně výcvik nováčků v bezkontaktním norování. K držení lišky vydala po předchozím šetření Krajská veterinární správa, jako orgán ochrany zvířat souhlas, podle § 7 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti.

Nora i ustájení lišek v plném rozsahu odpovídají ustanovením zákona č. 166/1999 Sb. a č 246/1992 Sb. a vše je pravidelně prověřováno a schváleno Krajskou vet. Správou i OMS Příbram.

Nora je typizovanou stavbou,  určenou k ověření práce norníka, dle zkušebních řádů Českomoravské myslivecké jednoty a v našem středisku je výhradně používána pro výcvik mladých psíků v bezkontaktním norováním.

Obecně řečeno, zkoušek lovecké upotřebitelnosti se dle zk. Řádů mohou účastnit psi po dosažení věku deseti měsíců, při zkouškách z bezkontaktního norování a zkouškách barvářů po dosažení věku dvanácti měsíců. T. zn., že štěně cca po devátém měsíci věku (samozřejmě záleží na individuální vyspělosti) je schopno nenásilnou formou výcviku, seznamovati se s prací pod zemí. Ovšem rozhodně nic nezmeškáme, necháme-li tuto část výcviku opravdu až na období jednoho roku psa či fenky.

Pokud se týká samotného výcviku, většina psů pochopí ,,oč jde“ v průběhu jedné až tří návštěv nory. Záleží samozřejmě na vrozených vlastnostech Vašeho psíka. Velká většina štěňat se s liškou ještě pochopitelně nesetkala. Ovšem pach lišky mají norníci po generace zakódován a z mé zkušenosti mohu říci, že většina reaguje velmi impulzivně hned napoprvé. Ke kontaktu zvířat samozřejmě nedochází, a tak naše zkušená liška vodí štěňata norou a velmi obratně zaujímá pozici za mřížkou, že si občas nejsem docela jist, koho to víc baví, zda lišku či psa. Pokud má štěně napoprvé obavy z nory, velmi se nám osvědčil i divoký králík, kterému téměř žádný psík neodolá.Za zacházení se zvířaty a průběh nácviku v plném rozsahu odpovídám já osobně a proto je nutné dodržet několik zásad:

 

  • Nácviky probíhají vždy v neděli od 9:00 hod. začínáme zhruba po 15. květnu, když už je nora suchá. Protože sám jsem chovatelem loveckých psů, rozhodčím z výkonu a vlastně i cvičitelem a vůdcem na zkouškách, nemusí být každá neděle pro nácviky volná. Proto je nezbytně nutné objednat si termín nácviku nejpozději v daném týdnu (tedy před nedělí) na telefonu: 775 606 608

  • Každý pes musí mít platný očkovací průkaz.

  • Vůdce přivede psa na vodítku a nejlépe na hladkém koženém obojku.

  • Vzhledem k tomu, že v našem středisku v rámci ACHZ chováme zajíce polního i další druhy drobné zvěře, je nepřípustné, aby pes pokud zrovna nepracuje na noře, volně pobíhal! Toto platí okamžitě od vystoupení z auta!!!

V případě zájmu o nácviky volejte na telefon: 775 606 608 nebo na e-mail: nemec@razdva.cz