Nácviky na černou zvěř

Držení černé zvěře za účelem výcviku loveckých psů (bezkontaktní obůrka) upravuje zákon 449/2001Sb. o myslivosti § 7 ods.2. Na základě těchto předpisů nám vydala Krajská veterinární správa, jako orgán ochrany zvířat, povolení chovu zvěře pro myslivecké účely pod číslem CZ 21C02378.

 Zkušební  řád pro zkoušky honičů (HZ) obsahuje mimo jiné disciplínu:

 

Ochota k práci na černou zvěř

Tato disciplína se zkouší ve zkušební obůrce, která je upravena tak, aby nemohlo dojít k přímému fyzickému kontaktu psa se zvěří. Délka zkoušky u obůrky je pět minut. Vůdce vypustí psa k obůrce s patřičným povelem ze vzdálenosti cca 30 m. V ideálním případě pes po celou zkušební dobu vytrvale divočáka hlásí, útočí na oplocení ve snaze dosáhnout bezprostředního kontaktu. V případě zájmu o nácvik, stejně tak jako u norování, je potřeba dodržet několik zásad: 

 

1) objednat termín předem na telefonu 775 606 608 nebo e-mail: nemec@razdva.cz
2) každý pes musí mít platný očkovací průkaz
3) vůdce přivede psa na vodítku a nejlépe na hladkém koženém obojku
4) vzhledem k tomu, že v našem středisku v rámci ACHZ chováme zajíce polního i další druhy drobné zvěře, je nepřípustné aby pes pokud zrovna nepracuje na obůrce, volně pobíhal!

Toto platí okamžitě po vystoupení z auta!!!

Obůrku je možno po dohodě navštívit
 v průběhu celého roku.

Psi, kteří dokáží vytlačit divočáky z houštin, vždy patřili a patří k těm nejcennějším.

Protože myslivecké manželky jsou většinou těmi nejlepšími kuchařkami,
bývá pak často na myslivně radost až do rána.

"se šípkovou"

"se zelím"

"rošťáci"

"svíčková"

I klobásy z divočáka jsou vynikající záležitostí. Nejlepší jsou použijeme-li  na prát zvěřinu ze srnčího nebo vysoké. Ten kdo klobásy dělá, mi dá jistě za pravdu, že nikdy nejsou stejné a to je právě ta krása. Nikdy nedokážete namíchat úplně stejnou směs. Vždy záleží na mnoha okolnostech. Nejen na mase (podíl libového a tučného), ale i na dřevě do udírny, na klimatických podmínkách v den uzení atd, atd.