Vážení kolegové myslivci. Od roku 2014 je možné čerpat dotace na vypouštění zajíců. Nařízením vlády č.30/2014 ze dne 9.2.2014 byla od 1.3.2014 mimo jiné vypsána dotace na vypouštění zajíce polního. Výše dotace činí 1500Kč za každého vypuštěného zajíce. Změnou pro rok 2015 je to, že žádosti se podávají na příslušném Krajském úřadě, odbor životního prostředí, sekce lesy a myslivost, a to nejpozději do 30.9. Dotace jsou vypláceny ZPĚTNĚ za dobu 12 měsíců. To znamená, že pokud budete zajíce vypouštět v říjnu, listopadu a prosinci 2015, žádáte o dataci až v roce 2016. Jde o to, že u vypouštění zajíců musí být přítomen pracovník krajského úřadu, kterého Vám tento přidělí na dohodnutý termín. Dále dotace musí být zúčtovány ihned po 30. září, aby mohly být ještě do konce roku vyplaceny. Podmínkou pro získání dotace je vypuštění alespoň deseti zajíců a následně pak 5 let zajíce nelovit. Tiskopisy a metodickou příručku k dotacím naleznete na Rezortním portále ministerstva zemědělství www.eagri.cz – ministerstvo zemědělství – lesy – myslivost – metodická příručka pro žadatele.

-------------------------------------------------------------------------------------------
UPOPOZORŇUJI, ŽE O DOTACI JE MOŽNÉ ŽÁDAT KAŽDÝ ROK!
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZPĚT